وضعیت واحد پشتیبانی

آمار

دانلود کتاب فیزیک 1 و 2 پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۲۶
فيزيك 1و2
مقطع : پيش دانشگاهى
رشته : علوم تجربی


مقدمه(665 KB)
بخش اول(256 KB)
بخش دوم(106 KB)
بخش سوم(211 KB)
بخش چهارم(149 KB)
بخش پنجم (104 KB)
بخش ششم(884 KB)
بخش هفتم (485 KB)
بخش هشتم(949 KB)
بخش نهم(118 KB)
بخش دهم(839 KB)
بخش يازدهم(1003 KB)
بخش دوازدهم(243 KB)
بخش سيزدهم(952 KB)
بخش چهاردهم(315 KB)